Assessoria en comunicació: veure exemple
Campanyes de premsa: veure NdP, DdP i Clipping
Comunicació interna i externa
Coordinació editorial
Documentacions i guions
Fixer
Formació de portaveus
Gabinet de crisi
Pla de Comunicació
Màrqueting de continguts. Producció, redacció i edició de continguts:

catàlegs
casos d’estudi
copys :: veure exemple
dossiers
guies i criteris :: veure exemple
informes
memòries :: veure exemple
premsa escrita :: veure article
publicacions corporatives
ràdio :: escoltar col·laboració
televisió :: veure projecte televisiu

Teaser Yes I Fuck from La Clara Comunicació on Vimeo.

                                             Tornar a Què fem

Anuncis