Abans de començar qualsevol projecte, presentem un pressupost final a mida i detallant els diferents serveis que es duran a terme. De totes maneres, entenem que hi ha projectes que requereixen d’una sensibilitat especial, i que tot i no disposar de recursos, beneficien a la nostra societat. La nostra manera de participar-hi és mantenint una política de “preus sensibles” que permetin fer-los realitat.

house-money-capitalism-fortune-12619

Quan podem considerar que un projecte necessita de preus sensibles?

  • Davant d’una associació sense ànim de lucre, ONG, cooperativa o projecte d’economia social i solidària.
  • Davant d’un projecte d’emergència social.
  • Davant d’un projecte nou i sense recursos clau per al futur de la societat.

Tarifari:

35€/hora a empreses S.L., S.A. i altres entitats fiscals que no presentin vulnerabilitat o emergència social.

30€/hora per a cooperatives, ONG, empreses sense ànim de lucre i projectes d’economia social i solidària.

25€/hora per a projectes que treballin en emergències socials i nous projectes amb pocs recursos.

20€/hora al temps dedicat a la diagnosi i confecció de propostes. Per què cobrem un pressupost si s’accepta la proposta? Perquè creiem en un treball digne on tothom cobra per les hores treballades. I perquè totes les altres partides tenen les hores ajustades a la feina a realitzar.

 

Anuncis