Abans de començar qualsevol projecte, presentem un pressupost final a mida i detallant els diferents serveis que es duran a terme. De totes maneres, entenem que hi ha projectes que requereixen d’una sensibilitat especial, i que tot i no disposar de recursos, beneficien a la nostra societat. La nostra manera de participar-hi és mantenint una política de “preus sensibles” que permetin fer-los realitat.

160H

Quan podem considerar que un projecte necessita de preus sensibles?

  • Davant d’una associació sense ànim de lucre, ONG o cooperativa.
  • Davant d’un projecte d’emergència social.
  • Davant d’un projecte nou i sense recursos clau per al futur de la societat.

 

 

A continuació presentem una relació de preus orientativa de tasques que fem:

Gabinet de premsa

Nota de premsa  ………………………………………………………. 120 €

Seguiment a mitjans  …………………………………………………. 30 €/h

 

Redacció de continguts

Article per blog ……………………………………………………….  90 €

Redacció i edició newsletter  ………………………………………… 150 €

Entrevistes ……………………………………………………………. 180 €

Reportatge (2 folis) …………………………………………………… 210 €

Actualizació continguts web ………………………………………… 30 €/h

Community Management …………………………………………….. 30 €/h

Flyers i folletons (copy) ……………………………………………….. 30 €/h

 

Formació  ……………………………………………………………….. 30 €/h

 

Anuncis